• Uk Education.ro - Pentru Succes!

Level 4 - Studii universitare an I
Program de studii: Business

Nivelul/ Level 4

Reprezintă intrarea în “învățământul superior propriu-zis în anul universitar 1”. Se parcurg 8 module/ unități de învățare/ discipline de studiu, cotate cu 120 de credite. Se desfășoară 4 cicluri de studiu pe parcursul unui an. Se obține Calificarea în domeniul specializării respective, conform cerințelor organismului de Acreditare pentru calificări în Marea Britanie “Qfqual/ Qualification and Credit Framework/ QN 600/0624/9”.

Cine se poate înscrie la acest Nivel 4 și ce condiții trebuie să îndeplinească?

– Candidații trebuie să posede cunoștințe de Limba Engleză (Sistemul IELTS, testare la Universitatea Bioterra);

–   Se pot înscrie direct la acest Nivel 4 candidați care au promovat Bacalaureatul.

–   Se pot înscrie și candidați care au promovat Nivelul/Level 3 cu Diploma de absolvire a acestui Nivel chiar dacă nu au promovat Bacalaureatul.

–  În Anul Universitar 2015-2016 la Centrul Partener Acreditat NCC Education din București înscrierile la Nivelul/Level 4 se fac la specializările: 1) Diploma in Business Information Technology (L4DBIT)  – (Diploma),  2) Diploma in Computing (L4DC) – (Diploma) și 3) Diploma in Business (L4DB) – (Diploma).

Modul (disciplina) Cursuri Tutoriat Seminar Laborator Studiu individual Total ore
Essentials of Management 24 12 114 150
Fundamentals of Economics 24 24 102 150
Communications for Business 24 12 114 150
Understanding Business Organizations 24 12 114 150
Business Mathematics 24 12 114 150
Principles of Marketing 24 12 114 150
Introduction to Finance 24 12 114 150
eBusiness 24 12 114 150
Taxa de înscriere la Nivelul 4/ Level 4: 200 Euro
Taxa de studii: 2000 Euro candidiați din spațiul U.E.
  2700 Euro candidați din spațiul extracomunitar