• Uk Education.ro - Pentru Succes!

Level 3 - Studii fundamentale
Program de studii: Computing

Nivelul/ Level 3

Acest an de studiu confirmă faptul că la promovare/ absolvire studentul se poate înscrie la Nivelul următor de studiu, respectiv la Nivelul/ Level 4, pentru intrarea în “învățământul superior propriu-zis”. Se parcurg 5 module/ discipline de studiu, cotate cu 60 de credite. Se desfășoară 4 cicluri de studiu pe parcursul unui an. Se obține și Calificarea în domeniul specializării respective în Marea Britanie (“Qfqual/ Qualification and Credit Framework/ QN 600/6416/X”).

Cine se poate înscrie la acest Nivel 3 și ce condiții trebuie să îndeplinească?

–          Candidații trebuie să posede cunoștințe de Limba Engleză, să dovedească faptul că au studiat limba engleză în Liceu;

–          logoAnimatedNew5 Se pot înscrie candidați care NU au promovat Bacalaureatul.

–          Se pot înscrie și candidați care au promovat Bacalaureatul și care doresc să aprofundeze cunoștințele de Limbă Engleză și cele de bază privind domeniul/ specializarea pe care o vizează  în pregătirea universitară propriu-zisă, care începe efectiv odată cu înscrierea în Nivelul 4;

–          În principal, persoanele/ candidații din România, care au absolvit liceul, dar NU au promovat Bacalaureatul, dacă se înscriu la Nivelul 3, în continuare pot urma Ninvelul 4 și, succesiv, celelalte nveluri prin progres curricular. Universitatea Bioterra din București asigură în paralel pregătirea și la disciplinele care fac obiectul examenului de Bacalaureat susținut potrivit legislației din România.

–          În Anul Universitar 2015-2016 la Centrul Partener Acreditat NCC Education din București înscrierile la Nivelul/Level 3 se fac la specializările: 1) Diploma in Business (QC7)/(L3DB) – (Diploma)  și 2) Diploma in Computing (QCF)/(L3DC) – (Diploma).

Nr. crt. Denumirea disciplinei Caracterul disciplinei Forma de verificare Puncte de credite acordate
1. Study and Communication Skills DI E 10
2. Mathematical Techniques DI E 10
3. IT Skills DI E 10
4. Introduction to Computing DI E 10
5. Introduction to Programming DI E 20
Taxa de înscriere la Nivelul 3/ Level 3: 200 Euro
Taxa de studii: 480