• Uk Education.ro - Pentru Succes!

Toate activitățile didactice universitare (predarea cursurilor, seminarii, laboratoare, aplicații, practică, tutoriat, evaluări pe parcurs, evaluare-examinare pe discipline și module, examene finale de absolvire, activități curriculare și extra-curriculare ș.a.) se desfășoară exclusiv în Limba Engleză.

Locul de desfășurare a activităților didactice universitare: București, România, la Universitatea Bioterra, în amfiteatre, săli de curs, seminarii, laboratoare, spații IT pentru aplicații, pentru practică, tutoriat, biblioteci, toate dotate la standardele infrastructurale britanice.

Toate resursele de învățare, – manuale, îndrumare, fascicule de cursuri, programe soft de lucru și simulare, de cercetare și realizare a lucrărilor-eseu de către studenți, cărțile de specialitate tipărite și în format electronic, Bibliotecile fizice și cele virtuale, sunt asigurate din Anglia.

Corpul profesoral universitar este format din cadre didactice de înalt profesionalism, competență și notorietate științifică internațională recunoscută.

Structura anului universitar, sesiunile de examene, perioadele de practică și vacanțele respectă întru totul Programul și planificările Universităților din Anglia.

Candidații se înscriu în procesul de învățământ și devin studenți după regulile, criteriile și cerințele / condițiile oficiale britanice.

Dosarul de Admitere și criterii de eligibilitate: pot deveni studenți candidații din România, din Marea Britanie, din Uniunea Europeană precum și candidați din țări Non –Europene, din întreaga lume.

Dobândirea educației superioare britanice oferă șansa dezvoltării certe și sustenabile a carierei personale pentru absolvenți.

Toate diplomele sunt englezești, eliberate de universitățile organizatoare (University of Worcester și University of Central Lancashire). În acest fel, se produce “învățarea superioară universitară Britanică în România”.

level 5

Echivalentul Anului II de studii universitare de licenta.

Diploma de Licență este validată și acordată de Universitatea Worcester din Marea Britanie

Vezi detalii pe site-ul NCC Education

level 6

Echivalentul Anului III de studii universitare de licenta (an terminal).

Diploma de Licență este validată și acordată de Universitatea Worcester din Marea Britanie

Vezi detalii pe site-ul NCC Education

.

level 7

Nivel 7/Level 7 Diploma in Business Management (QCF)

Vezi detalii pe site-ul NCC Education

Descarca  AICI  brosura cu informatiile complete despre NCC Education  din Marea Britanie, Centrul Partener Acreditat in Romania – la Universitatea Bioterra, programele de studii, facilitati, tipuri de cursuri, dicipline, credite, taxe de studiu si informati despre admitere.