• Uk Education.ro - Pentru Succes!

Admiterea la programele de studii universitare Nivel 3 (candidați fără Bacalaureat) și Nivel 4 Studii de Licență și Masterat în limba engleză la UK UNIVERSITIES/ NCC EDUCATION se realizează pe baza Dosarului, in limita cifrei de scolarizare aprobată prin NCC Educațion UK și Universitățile din Anglia pentru fiecare specializare în parte.

ACUM INSCRIERI LA URMATOARELE CURSURI:

 • Specializarea Business (level 3) – Level 3 Diploma in Business
 • Specializarea Computing (level 3)-  Level 3 Diploma in Computing
 • Specializarea Business (level 4) – Diploma in Business
 • Specializarea Computing (level 4) – Diploma in Computing
 • Specializarea Business Information Technology (level 4) – Diploma in Business Information Technology

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cerere-tip de inscriere, (formular eliberat de Secretariatul U.B. din București, care poate fi descărcat și de pe site-ul www.bioterra.ro, ori procurat de la Directorii Centrelor de Informare, Promovare a Admiterii și Activităților Educaționale ale Universității Bioterra din fiecare municipiu reședință de județ;
 2. Diplomă de Bacalaureat – în original/copie legalizată (sau Adeverință de absolvire a examenului de Bacalaureat pentru absolvenții promoției 2015 eliberată de către instituția de învățământ), în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată Diploma;
 3. Adeverință de absolvire a cursurilor liceale, pentru candidații absolvenți de liceu care nu au promovat Bacalaureatul, eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost promovast Bacalaureatul. Această Adeverință se prezintă în Dosarul celor care au oportunitatea de înscriere la Nivelul /Level 3.
 4. Diploma de licență și Suplimentul la Diplomă – copii legalizate sau Adeverința și Suplimentul/ Situația scolară a licențiatului, eliberate de către instituția de învățămât, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, mediile obținute la Examenul de Licență și media generală la Examenul de Licență, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, in cazul celor care se înscriu la Masterat Nivelul/ Level 7;
 5. Suplimentul la Diploma de Bacalaureat în copie legalizată;
 6. Atestatul de recunoaștere a studiilor, pentru candidații cetățeni străini sau etnici români din alte țări;
 7. Certificat de competență lingvistică pentru Limba Engleză IELTS, testare la Universitatea Bioterra);
 8. Copie legalizată după certificatul de naștere;
 9. Copie xerox după cartea de identitate;
 10. Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 11. Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 12. Trei fotografii tip buletin;
 13. Chitanța care să ateste plata taxei de înscriere;
 14. Dosar plic.